Spoznajte zmogljivosti MSA platforme

 • Za vodstvo
 • Za proizvodnjo
 • Za proizvodni proces
 • Za prodajni oddelek
 • Za skladišče
 • Za dobavitelje
Za vodstvo
 • Izboljšanje postopka obdelave in izvedbe naročil, ter priprave potrebnih dokumentov.
 • Povečanje obsega proizvodnje brez izgube kakovosti ali celo izboljšanja kakovosti izdelkov.
 • Zmanjšanje števila napak v proizvodnem procesu, na polizdelkih in gotovih izdelkih.
 • Zmanjšanje stroškov podjetja zahvaljujoč sledenju porabe materiala, racionalni porabi delovnega časa, ter optimizaciji proizvodnje.
 • Zbiranje različnih statističnih podatkov za načrtovanje proizvodnje in dejavnosti celotnega podjetja.
Za proizvodnjo
 • Natančno samodejno planiranje proizvodnje na podlagi aktualnih podatkov o stanju naročil in trenutni zasedenosti proizvodnje.
 • Povezava MSA platforme z opremo in stroji preko API, Wi-Fi, Bluetooth ali senzorjev, v enotno omrežje za priročno delo, za sledenje izkoriščenosti opreme in distribuciji delovnih nalog.
 • Pravočasna dostava materialov v proizvodnjo na podlagi avtomatsko pridobljenih podatkov o zalogi.
 • Povezava z industrijskimi in logističnimi roboti.
 • Proizvodnja izdelkov z minimalnim številom napak.
Za proizvodni proces
 • Samodejni uvoz BOM podatkov iz PLM ali ročno vnašanje v MSA platformo.
 • Samodejna razporeditev delovnih nalog med zaposlenimi na podlagi podatkov o njihovi trenutni zasedenosti ter matriki usposobljenosti.
 • Možnost nalaganja navodil in tehnične dokumentacije.
 • Sledenje delovnemu času zaposlenih v proizvodnji.
 • Samodejni obračun dejansko porabljene količine materiala.
 • Spremljanje faz izdelav po proizvodnem postopku.
Za prodajni oddelek
 • Samodejno sprejemanje naročil iz različnih virov neposredno v MSA platformo, povezava s spletno stranjo, trgovino ali CRM.
 • Hitra obdelava naročil na podlagi podatkov o zalogi in zasedenosti proizvodnje.
 • Jasna opredelitev roka izdelave naročil na podlagi podatkov o trenutni zasedenosti proizvodnje.
 • Upravljanje skladiščnih zalog in surovin.
 • Povezava z ERP in / ali z računovodskim programom.
Za skladišče
 • Povezava z logističnimi roboti za pravočasno dostavo potrebnih materialov ali polizdelkov v proizvodnjo in v skladišče.
 • Kreiranje QR kod za polizdelke in za označevanje embalaže gotovih izdelkov.
 • Povezava z računovodskim programom za stalno samodejno izmenjavo podatkov.
 • Kontrola porabe materiala in polizdelkov.
 • Spremljanje polizdelkov in izdelkov po saržah.
 • Pravočasno samodejno naročanje materialov pri dobaviteljih.
 • Povezava z zunanjimi logističnimi sistemi za sledenje dostave.
Za dobavitelje
 • Načrtovanje proizvodnje na podlagi samodejno prejetih podatkov med dobaviteljem in proizvajalcem.
 • Pravočasna dobava materiala, surovin in polizdelkov med dobaviteljem in proizvajalcem.
 • Zmanjšanje števila presežnih zalog.

Ugotovite, kateri moduli in orodja MSA platforme
pomagajo rešiti različne izzive v podjetju

Modul za sprejem in obdelavo naročil

Orodje za sprejemanje naročil iz različnih virov (CRM, spletna trgovina, marketplace). Samodejna obdelava in distribucija med zaposlenimi v proizvodnji.

Modul za samodejno razporeditev delovnih nalog

Samodejna razporeditev naročil in delovnih nalog med zaposlenimi v proizvodnji poteka na osnovi podatkov o ravni njihove usposobljenosti, na osnovi podatkov o zasedenosti strojev in načrtovanja proizvodnje.

Modul za načrtovanje proizvodnje

Samodejno načrtovanje proizvodnje na osnovi podatkov iz skladišča, zasedenosti zaposlenih in strojev, ter na osnovi podatkov o dostavi surovin in polizdelkov od dobaviteljev.

Modul za upoštevanje kvalifikacije sodelavcev

Samodejno ugotavljanje skladnosti zaposlenega glede na dodeljeno nalogo, in sicer odvisno od njegovega znanja, spretnosti in izkušenj.

Modul digitalnih proizvodnih tokov

Vodja proizvodnje ustvarja digitalne proizvodne tokove za standardizacijo dela zaposlenih v tovarni, za sledenje napakam na polizdelkih in končnih izdelkih, ter za optimizacijo proizvodnih procesov.

Mobilna aplikacija za sodelavca v proizvodnji

Spremljanje dejansko porabljenega delovnega časa, skeniranje QR kod za pridobitev podatkov o naročilu, generiranje QR kod za sledenje gibanja izdelka skozi proizvodnjo, razprava o naročilu v klepetalniku.

Modul za upoštevanje kvalifikacije sodelavcev

Samodejno ugotavljanje skladnosti zaposlenega glede na dodeljeno nalogo, in sicer odvisno od njegovega znanja, spretnosti in izkušenj.

Modul za samodejno razporeditev naročil

Samodejna razporeditev naročil med zaposlenimi v proizvodnji poteka na osnovi podatkov o ravni njihove usposobljenosti, na osnovi podatkov o zasedenosti strojev in načrtovanja proizvodnje.

Modul za načrtovanje proizvodnje

Samodejno načrtovanje proizvodnje na osnovi podatkov iz skladišča, zasedenosti zaposlenih in strojev, ter na osnovi podatkov o dostavi surovin in polizdelkov od dobaviteljev.

Modul za upoštevanje kvalifikacije sodelavcev

Samodejno ugotavljanje skladnosti zaposlenega glede na dodeljeno nalogo, in sicer odvisno od njegovega znanja, spretnosti in izkušenj.

Modul za vodenje skladišča in zaloge

Omogoča spremljanje porabe surovin ter pripomore k racionalni distribuciji materialov na podlagi stalne izmenjave podatkov s skladiščem in drugimi oddelki podjetja.

Povezovanje z opremo in stroji

Povezava MSA platforme z različno opremo in stroji preko senzorjev, API, Wi-Fi ali Bluetooth omogoča spremljanje njihove učinkovitosti.

Modul za vodenje skladišča in zaloge

Omogoča spremljanje porabe surovin ter pripomore k racionalni distribuciji materialov na podlagi stalne izmenjave podatkov s skladiščem in drugimi oddelki podjetja.

Mobilna aplikacija za sodelavca v proizvodnji

Spremljanje dejansko porabljenega delovnega časa, optimizacija delovnega procesa, razprava o naročilu v klepetalniku.

Modul za upoštevanje kvalifikacije sodelavcev

Samodejno ugotavljanje skladnosti zaposlenega glede na dodeljeno nalogo, in sicer odvisno od njegovega znanja, spretnosti in izkušenj.

Modul digitalnih proizvodnih tokov

Vodja proizvodnje ustvarja digitalne proizvodne tokove za standardizacijo dela zaposlenih v tovarni, za sledenje napakam na polizdelkih in končnih izdelkih, ter za optimizacijo proizvodnih procesov.

Mobilna aplikacija za sodelavca v proizvodnji

Porazdelitev nalog med zaposlenimi na osnovi digitalnih proizvodnih tokov, spremljanje dejansko porabljenega delovnega časa.

SELECT CHECKBOX
Pomagajte mi izbrati

Povezava MSA platforme
z različno opremo

Vsa ključna poslovna orodja povežemo z MSA platformo, ki postane središče za upravljanje podjetja.

Rezultati po implementaciji MSA platforme

Zmanjšanje napak pri sprejemanju naročil

Zahvaljujoč enotnim standardom in digitalizaciji sprejemanje naročil postane lažje. Zdaj lahko dodate podatke v že pripravljene obrazce ali pa samo preverite samodejno prejete podatke iz različnih virov: CRM, spletna stran, spletna trgovina, marketplace.

Zmanjšanje presežnih zalog

S pomočjo nenehne samodejne izmenjave podatkov med oddelki podjetja, dobavitelji, kupci in partnerji boste lahko proizvedli zgolj potrebno količino izdelkov brez presežkov. Enoten izračun porabe surovin bo omogočil, da surovine naročite le v zahtevani količini.

Povečanje hitrosti izvedbe naročil

Natančno samodejno načrtovanje proizvodnje, samodejna porazdelitev nalog med zaposlenimi, med stroji in opremo, glede na trenutno delovno obremenitev, sledenje izpadom in evidentiranje porabe delovnega časa znatno povečajo hitrost izvajanja naročil.

Optimizacija stroškov

Znižanje stroškov zahvaljujoč racionalni porabi surovin in delovnega časa zaposlenih, ter optimizaciji proizvodnje. MSA platforma je zasnovana z mislijo na vitko proizvodnjo in porabo. Z uporabo digitalne tehnologije lahko v svojem proizvodnem podjetju bistveno zmanjšate stroške, ki jih prej niste niti zaznali.

Oblikovanje enotnih standardov dela

Glavno orodje MSA platforme so digitalni proizvodni tokovi. Vodja proizvodnje ustvari tokove za vsak tip izdelka podjetja in jih sčasoma optimizira. Uporaba digitalnih tokov omogoča hitro izpolnjevanje naročil po enotnem standardu.

Oglejte si prilagojene rešitve za vaše podjetje

Mobilna aplikacija za zaposlene v proizvodnji
je sestavni del MSA platforme

Raziščite njene funkcionalnosti
Kontaktirajte nas

Pokličite nas na 070 311 800 ali izpolnite obrazec.
Kontaktirali vas bomo in pogovorili o možnostih sodelovanja.

Naziv vašega podjetja

Službeni e-mail ali telefonska številka

Zahvaljujemo se za izpolnjen obrazec.
Kontaktirali vas bomo v najkrajšem možnem času.

Ok